Logo
Kancelaria Adwokacka
ul. Aleje 1 Maja 6/4, 62-510 Konin
tel.: 697 289 131
 

Prawo rodzinne i opiekuńcze


W sprawach pomiędzy małżonkami, m.in.:
  • sprawy o rozwód, sprawy o separacje, alimenty,
  • sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami (np. podział majątku wspólnego, o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, zarząd majątkiem wspólnym i inne),
  • sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz o unieważnienie małżeństwa.
W sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi:
  • alimenty (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • uregulowanie władzy rodzicielskiej,
  • rozstrzygnięcie o sprawach rodziny,
  • sprawy o ustalenie pochodzenie dziecka (np. sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, etc.).