Logo
Kancelaria Adwokacka
ul. Aleje 1 Maja 6/4, 62-510 Konin
tel.: 697 289 131
 

Prawo administracyjne


  • sporządzanie odwołań od decyzji, skarg, zażaleń na postanowienia,
  • sporządzanie skarg i innych pism do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.