Logo
Kancelaria Adwokacka
ul. Aleje 1 Maja 6/4, 62-510 Konin
tel.: 697 289 131
 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • wypowiedzenia umowy o pracę i roszczeń z tym związanych,
  • o zapłatę wynagrodzenia,
  • odwołania od decyzji organów rentowych.