Logo
Kancelaria Adwokacka
ul. Aleje 1 Maja 6/4, 62-510 Konin
tel.: 697 289 131
 

Prawo karne


  • obrona osób podejrzanych/oskarżonych,
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych i dochodzenie ich roszczeń w toku postępowania karnego i wykroczeniowego,
  • udział w przesłuchaniach przed sądem oraz organami postępowania przygotowawczego,
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia organów postępowania przygotowawczego oraz sądów,
  • sporządzanie apelacji od wyroków sądów,
  • reprezentowanie w toku postępowania wykonawczego, w szczególności w zakresie: dozoru elektronicznego, odroczenia, zawieszenia wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary.